Udstykningsplan for området vest for Dollerupvej

Beskrivelse

Der påtænkes udstykket attraktive byggegrunde for parcelhusbyggeri samt for tæt-lav byggeri i området Vest for Dollerupvej. Udstykningen indeholder 5 grunde for parcelhuse samt en stor dobbeltgrund hvor der kan opføres tæt-lav byggeri. Alternativt kan grunden opdeles for parcelhus byggeri.

Området er beliggende i rolige omgivelser med naturen tæt på og tæt på blandt andet naturskønne Dollerup Bakker.

Desuden ligger området i en afstand af ca. 10 min. kørsel ind til Viborg by og busrute 53 (Viborg-Herning) køre via Dollerupvej ca 1 gang hver time. Stopstedet på Dollerupvej ligger tæt ved udstykningen. 

Der er ligeledes muligheder for at handle i Skelhøje Købmandsgård på modsatte side af Dollerupvej, 2 minutters gang fra byggegrundene.

 

 

Priser

Nedenstående grundpriser er inklusive:

Udstykningsomkostninger og moms.

Eksklusiv:

Køber betaler tilslutningsbidrag til Kloak, EL, Vand, kabel-tv og tinglysningsafgift af skøde. Udgifter til etablering af alternativ opvarmning foretages ligeledes af køber. Ved alternativ opvarmning forståes jordvarme eller luft til vand løsning eller lignende.

Tilslutningsafgifterne for 2017 andrager følgende:

- Kloaktilslutningsbidrag   35.694 kr. inkl. moms

- El-tilslutningsbidrag       16.937 kr. inkl. moms.

- Vandtilslutningsbidrag    17.762 kr. inkl. moms.

Køber betaler tinglysningsafgiften i forbindelse med skødets tinglysning.

Der betales ikke tilslutningsbidrag til regnvand, idet grundene er udlagt til at skulle nedsive regnvand på egen grund. Dermed spares ca. 30.000 kr inkl. moms.

Grund                          m2                        Pris


Grund Tæt-lav            1.782 m2         599.000,00 kr.

Grund 1                         968 m2         335.000,00 kr.

Grund 2                        1018 m2         345.000,00 kr.

Grund 3                        925 m2          320.000,00 kr.

Grund 4                        925 m2          320.000,00 kr.

Grund 5                        932 m2          320.000,00 kr.

 

Alle ovenstående priser er med forbehold for ændringer

 

 

 

Lokalplan for området

Gældende lokalplan og tillæg til lokalplan for området er tilgængelig via nedenstående link

 

Kontakt

Dan Ø. Kristensen

Tlf. 41210380

Mail. Dhk.kristensen@gmail.com

Lokalplan nr. 495 - Boligområde vest for Ørnevej i Skelhøje, Viborg

Lokalplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029

Tillæg til lokalplan